Põnni mängumaa päevahoiu kodukord :

• Päevahoid on avatud E-R 8.30-17.30.
• Riigipühadel ja nädalavahetustel on Päevahoid suletud.
• Päevahoiu õppekeeleks on eesti keel.
• Lapse palume päevahoidu tuua hiljemalt kell 9.30, kui algab hommikusöök. Peale 9.45 saabunud lapsele hommikusööki ei pakuta.
• Hommikul päevahoidu tulles palume varuda aega, et laps hoidjale isiklikult üle anda ja kui on midagi tähtsat lapsest rääkida, mis võiks mõjutada tema päeva, siis palume seda kindlasti teha (halb uni, üleelamised).
• Lapse hilinemisest, puudumisest või haigestumisest palume teatada Päevahoidu hiljemalt kell 9.30.
• Toiduraha arvestatakse esimesel puudutud päeval ikka. Alates teisest haiguse tõttu puudutud päevast tehakse järgmisel kuul toiduraha tasaarveldus. Üksikute ja muudel põhjustel puudutud päevade osas ümberarvestust ei tehta.
• Palume lapsevanemal teatada oma kontaktandmete muutumisest.
• Kui lapsele tuleb järgi keegi teine peale ema või isa, siis palume sellest hoidjat eelnevalt teavitada.
• Kaisulooma võib iga laps endale Päevahoidu kaasa võtta.
• Kui Teie laps on mõnede toiduainete suhtes allergiline või on toitu, mida ta ei söö, siis palume sellest teada anda.
• Kui laps on jäänud haigeks (silma-või kõrvapõletik, lööve nahal), palume last Päevahoidu mitte tuua. Palaviku, nohu- ja köhaga, ei jaksa laps samuti tegelustest osa võtta ning võib nakatada teisi lapsi. Tulles uuesti tervena päevahoidu, palume esitada võimalusel arstitõend.
• Puudutud päevi ning tööpäevadele sattunud riigipühade päevi ei saa Päevahoius järgi teha.
• Nakkushaigustest palume koheselt hoidjat teavitada (ka siis, kui nakkushaigust esineb pere teistel liikmetel).
• Kui laps jääb haigeks Päevahoius päeva jooksul, siis teavitatakse sellest lapsevanemat.
• Meie hoidja ei anna lapsele vanema poolt kaasa pandud ravimeid.
• Laps tuleb Päevahoidu tuua korralikult riietatult ja puhtalt.
• Lapsevanem peab kinni pidama Päevahoiu avamise ja sulgemise kellaaegadest.
• Lapsel peavad kapis olema vahetusriided, kamm, pabersalvrätikud, mähkmed (kui vaja).
• Palume lapsed riietada ilmastikule vastavalt ning võimalusel kasutada kergete kinnitustega õueriideid. Sõrmkinnastele eelistame labakindaid, nööpidele lukke või trukke jne. Vahetusjalatsite puudumisel palume lapsele jalga panna kummitallaga sokid või sukapüksid.
• Päevahoidu võetakse lapsi alates umbes 1,4. eluaastast. Selleks tuleb täita registreerimise taotlus.
• Päevahoiu teenuse eest esitatakse arve ettemaksupõhiselt iga kuu esimeseks tööpäevaks, mis tuleb tasuda hiljemalt 5 kuupäevaks. Vastasel juhul lisandub järgmise kuu arvele viivis 0,5 % iga maksega viivitatud päeva eest!
• Peale Päevahoiu lepingu sõlmimist esitatakse ettemaksuarve selle kuu eest, millal laps rühmaga liitub.
Arve tuleb tasuda 5 tööpäeva jooksul arve esitamisest.
Peale nimetatud arve tasumist võimaldab Happiness OÜ
lapsele koha Päevahoius!
Happiness OÜ ei tagasta alustatava kuu hoiutasu, kui
lepingust mingil põhjusel loobutakse!
• Põnni mängumaa Päevahoiu hoiutasu sisaldab tegelustunde,
töövahendite tasu, üldhaldamisega seonduvaid kulusid.
Toiduraha lisandub kohatasule.

Püsikoha saamiseks sõlmitakse vanemaga leping, kus on kirjas, mis aegadel ja mitu korda nädalas hakkab laps päevahoius käima, lepingu kehtivus jne. Lepingu lõpetamise aluseks lapsevanema poolt on kirjalikult esitatud avaldus vähemalt üks kalendrikuu ette. Kui avaldus esitatakse hiljem, tuleb tasuda ka järgmise kuu hoiutasu arve, olenemata sellest, kas laps käib rühmas või ei!

Toredat koostööd soovides,
Põnni mängumaa päevahoid